coaching2Je wilt altijd vooruit in je werk. Persoonlijk en  samen met collega’s. De Prinsentoren verzorgt individuele  coaching, teamcoaching, organisatiecoaching en traject coaching op scholen, waarbij we aan de slag gaan met jouw specifieke situatie. Samen werken we aan een dynamische, innovatieve werkvloer.

trainingAls professional in het onderwijs of de kinderopvang is het belangrijk om je te blijven ontwikkelen.  Met de praktijkgerichte trainingen van de Prinsentoren leer je jouw unieke talenten en kwaliteiten optimaal te benutten.

Montessori traject coachingMontessori traject coaching is een krachtige combinatie van individuele coaching, klasobservaties (praktijkbegeleiding) en teamcoaching gericht op de uitgangspunten en visie Montessori.

deprinsentorenIk help en begeleid professionals, teams en organisaties in het onderwijs en kinderopvang naar een topteam waarin zij meer uit zichzelf halen en gebruik maken van hun talenten en kwaliteiten. Bel of mail als je support of advies kunt gebruiken.

Wat anderen zeggen over De Prinsentoren

 • "Als afgestudeerde in de sociale, kunst- en cultuursector was het voor mij lastig om iets passends te vinden in deze branche. Met begeleiding van Lucinda kreeg ik weer zelfvertrouwen en ben ik parttime voor mijzelf begonnen. Door haar coaching ben ik mij bewuster geworden van mijn zwakke punten en besef ik steeds beter het belang van reflecteren, time management, planning en evalueren. Ik ben nu veel zekerder van mijn talenten en kwaliteiten. Ik weet waar ik naartoe wil en waar ik mij nog in zou moeten bijscholen."
  Nadira Jansen - NMJ Productions
 • "Lucinda is kind aan huis op De Wissel. Ze coacht al drie jaar naar alle tevredenheid alle startende en nieuwe collega’s op basisschool De Wissel. Zo bouwt ze mee aan het vergroten van de leerkrachtvaardigheden. De leerkrachten geven terug dat ze goed in staat is om aan te sluiten en de volgende stap samen met de leerkracht bewerkstelligt. Ze kan met alle types verbinden en krijgt de leerkrachten aan het reflecteren op hun eigen handelen. Leerkrachten doen succeservaringen op en ontwikkelen door. Wij zijn blij met Lucinda als vaste externe coach en hopen nog lang van haar expertise gebruik te kunnen maken!"
  Assya el Khetabi - Directeur basisschool De Wissel
 • "Lucinda Hecbert is sinds 2016 zeer nauw betrokken bij de school- en teamontwikkeling van de Montessorischool Capelle.
  Haar vakkennis, oprechte directheid, betrokkenheid, persoonlijke benadering, enthousiasme en liefde voor het onderwijs maken haar een zeer betrouwbare partner voor de school. In goede samenwerking investeren we in onderwijskwaliteit door het versterken van de (inter-)persoonlijke, pedagogische en didactische competenties van de leerkrachten."
  Evelyne Derks - Directeur Montessorischool Capelle R.V.K.O.
 • "Het Theresiaschoolteam wilde het onderwijs vernieuwen: niet meer alleen onderwijs geven maar vooral onderwijs zélf maken. Om ons te begeleiden, raadden collegadirecteuren mij Lucinda aan vanwege succeservaringen in leerkracht- en teamcoaching Spelend leren. Samen bespraken we de kracht, wensen en ambitie van het team en de school. We schreven een plan op maat, gebaseerd op werken vanuit de leerlijnen. Inmiddels begeleidt Lucinda ons team met individuele en teamcoaching voor het tweede jaar. Ons team staat in haar kracht én is gelukkig!"
  Belinda Warbie - Directeur Theresiaschool
 • “Al jaren was ik op zoek naar een training, waarin ik mij persoonlijk kon ontwikkelen maar waarmee ik ook direct aan de slag kon in mijn werk. De training ‘Coachen doe je zo!’ was ideaal. Lucinda communiceert heel prettig en besteedt veel aandacht aan je persoonlijke wensen en verwachtingen. Wat ik leerde was perfect afgestemd op wat ik nodig had, ook de praktijkopdrachten. Alles wat ik gehoopt had te leren, heb ik tijdens deze training aangereikt gekregen, dankzij de flexibiliteit, het inzicht en de professionaliteit van Lucinda.”
  Martine Littel - Pedagogisch medewerker is bij Stek jeugdhulp
 • "In onze school hadden wij behoefte aan iemand die een collega kon ondersteunen na haar ziek-zijn. In Lucinda hebben wij iemand gevonden die op hele open en directe manier met haar coachee aan ontwikkelingsdoelen heeft gewerkt. Zij is daarbij zeer daadkrachtig en slagvaardig. Daarnaast heeft zij een groot begrip voor de perspectieven van zowel de coachee als de organisatie. Na iedere bespreking ontvingen wij steeds een uitgewerkt verslag. Het begeleidingstraject is professioneel en planmatig opgezet. Onze organisatie heeft de coaching van Lucinda als zeer positief ervaren."
  Ellen Amri - Adjunct-Directeur KBS De Vliedberg