In 5-stappen naar een topteam

Great things are done by a series of small things brought together

Vincent van Gogh

Wil je groeien met jouw team? In het 5-stappen traject bereik je als team optimale groei en leerrendement. Het traject bestaat uit een combinatie van vijf trainingen, teamcoaching en in overleg individuele coaching. Het traject duurt zes maanden, waardoor er veel ruimte is om kennis en inzichten in de praktijk te toetsen. De tijdsinvestering van 14 dagdelen verdient zich snel terug door betere samenwerking binnen het team, betere prestaties en meer kwaliteit.

In het 5-stappen traject volg je de volgende vijf trainingen:

stap1

Kernkwaliteiten in Balans

Via het kernkwadrant brengen we je sterke en zwakke punten in kaart. Je unieke talenten, maar ook je valkuilen. Ook bekijken we welke uitwerking anderen op jou hebben. Je wordt je bewust van je kwaliteiten en hebt de balans om ze optimaal in te zetten. Je zelfkennis groeit evenals je inzicht in je medemens. Een positievere benadering van en door collega’s levert een fijn werkklimaat en een veel betere samenwerking op.

Resultaten:

 • kennis van je unieke kwaliteiten
 • weten hoe je deze optimaal in te zetten
 • meer zelfvertrouwen en -waardering
 • beter contact en betere samenwerking met andere mensen

stap2

De kunst van het effectief communiceren

Je leert om de communicatie met je gesprekspartner respectvol en tot wederzijdse tevredenheid te laten verlopen. Ook in moeilijke situaties zoals bij spanningen op de werkvloer, als emoties een rol spelen of als je kritiek hebt op iemands functioneren.

In deze training komen vier onderdelen aan bod:

 • gesprekstechnieken
 • omgaan met kritiek
 • feedback geven en ontvangen
 • communiceren met ouders, kinderen, collega’s

Resultaten:

 • gemakkelijker, positiever en effectiever communiceren met collega’s of (kritische) ouders in het onderwijs
 • je mening durven geven over anderen of over situaties
 • zelf gemakkelijker omgaan met kritiek
 • feedback wordt een waardevolle manier om van elkaar te leren en samen tot een optimaal resultaat komen
 • op wat langere termijn zal je meer waardering en respect voelen van ouders en collega’s

stap3

Vijf thema’s om effectieve teambuilding te bereiken

Deze training brengt de samenwerking bij jou op de werkvloer in kaart: welke sterke en zwakke punten zijn er? Hoe kun je de verbeterpunten omzetten in concrete doelen en hoe ga je hiermee aan de slag om het team te versterken? Welk gedrag en welke vaardigheden zijn er nodig als teamlid om succesvol te zijn? Je leert als team te werken (en als manager leiding te geven) aan een gezamenlijke visie, missie en doelstellingen.

Resultaten:

 • medewerkers zijn vertrouwd met het beleid van de organisatie (bij onderwijsinstellingen is dit met name het pedagogisch beleid)
 • het organisatiedoel is voor iedereen, in de individuele activiteiten en de samenwerking
 • medewerkers voelen zich betrokken bij de organisatie
 • een betere teamprestatie met als gevolg meer waardering en respect van ouders, collega’s en directie

stap4

Leren en innoveren

Een leven lang leren is het devies, zeker in de onderwijssector waar innoveren de norm is. In dit thema leer je op welke wijze je doelen kunt stellen en hoe je ze kunt bereiken. Aan welke vaardigheden moet je werken, hoe kun je reflecteren op de prestaties van jezelf en het team, hoe begeleid je anderen?

Resultaten:

 • een proactieve, leergierige en vernieuwende houding bij medewerkers
 • kennis van leerstijlen en leerdoelen (persoonlijk ontwikkelingsplan en persoonlijk actieplan)
 • een ‘boost’ voor je persoonlijke ontwikkeling

stap5

Omgaan met tijd, veranderingen en optimaal leerrendement

Veel mensen hebben moeite met time management en ervaren een hoge werkdruk. In deze training leer je diverse methoden om hiermee om te gaan, zoals de kaasschaafmethode en de 80-20-regel. Twee onderdelen worden behandeld: time management en het maken van een effectieve tijdsindeling.

Resultaten:

 • reductie van werkdruk en stress
 • effectieve tijdsindeling waardoor veel werk in relatief korte tijd wordt verricht
 • gemakkelijker omgaan met weerstand en processen van verandering
 • een strak groepsmanagement met heldere regels en afspraken, uitdaging en stimulans en een optimaal leerrendement

Praktische informatie

Het trainingstraject duurt 6 maanden met 2 dagdelen per maand. Het kan zowel in company als op een externe locatie worden verzorgd. Het programma en de planning stellen we in overleg samen. De prijs is afhankelijk van het programma en het aantal deelnemers.

Overweeg je dit trainingstraject voor jezelf of je organisatie?

Graag bespreek ik jouw wensen en de mogelijkheden via 06-18482576 of lucindahecbert@deprinsentoren.nl. Ik neem direct contact met je op.

Heb je specifieke leerdoelen die niet in het 5-stappen traject aan bod komen? Als team kun je een programma op maat laten maken dat helemaal op jouw wensen/leerdoelen is ingericht.