Wat anderen zeggen over De Prinsentoren

 

 

Wat zeggen anderen over de trainingen en coaching van De Prinsentoren?
Wat zijn hun ervaringen? Lees hier enkele reacties.

 

 

Belinda Warbie

Directeur Theresiaschool

 

 

“Het Theresiaschoolteam wilde het onderwijs vernieuwen: niet meer alleen onderwijs geven maar vooral onderwijs zélf maken. Er was een gemotiveerd team, een heldere en teambreed gedragen visie en een goed ontwikkeld pedagogisch beleid in de school. Om ons te begeleiden, raadden collegadirecteuren mij Lucinda aan vanwege succeservaringen in leerkracht- en teamcoaching Spelend leren. Samen bespraken we de kracht, wensen en ambitie van het team en de school. We schreven een plan op maat, gebaseerd op werken vanuit de leerlijnen. Inmiddels begeleidt Lucinda ons team met individuele en teamcoaching voor het tweede jaar. We werken nu aan onze leerkrachtvaardigheden en de organisatie, om onze ambitie professioneel te implementeren en te borgen. Lucinda is de juiste persoon. Ze is laagdrempelig in coaching van leerkrachten, geeft opbouwende feedback en viert onze successen mee. Ons team staat in haar kracht én is gelukkig!”

 

 

Assya el Khetabi

Directeur basisschool De Wissel

 

 

“Lucinda is kind aan huis op De Wissel. Ze coacht al drie jaar naar alle tevredenheid alle startende en nieuwe collega’s op basisschool De Wissel. Zo bouwt ze mee aan het vergroten van de leerkrachtvaardigheden. De leerkrachten geven terug dat ze goed in staat is om aan te sluiten en de volgende stap samen met de leerkracht bewerkstelligt. Ze kan met alle types verbinden en krijgt de leerkrachten aan het reflecteren op hun eigen handelen. Leerkrachten doen succeservaringen op en ontwikkelen door. Wij zijn blij met Lucinda als vaste externe coach en hopen nog lang van haar expertise gebruik te kunnen maken!”

 

 

Evelyne Derks

Directeur Montessorischool Capelle R.V.K.O.

 

 

“Lucinda Hecbert is sinds 2016 zeer nauw betrokken bij de school- en teamontwikkeling van de Montessorischool Capelle. Haar vakkennis, oprechte directheid, betrokkenheid, persoonlijke benadering, enthousiasme en liefde voor het onderwijs maken haar een zeer betrouwbare partner voor de school. In goede samenwerking investeren we in onderwijskwaliteit door het versterken van de (inter-)persoonlijke, pedagogische en didactische competenties van de leerkrachten.”

 

 

Ellen Amri

Adjunct-Directeur KBS De Vliedberg

 

Ellen Amri

 

“In onze school hadden wij behoefte aan iemand die een collega kon ondersteunen na haar ziek-zijn. In Lucinda hebben wij iemand gevonden die op hele open en directe manier met haar coachee aan ontwikkelingsdoelen heeft gewerkt. Zij is daarbij zeer daadkrachtig en slagvaardig. Daarnaast heeft zij een groot begrip voor de perspectieven van zowel de coachee als de organisatie. Na iedere bespreking ontvingen wij steeds een uitgewerkt verslag. Het begeleidingstraject is professioneel en planmatig opgezet. Onze organisatie heeft de coaching van Lucinda (de Prinsentoren) als zeer positief ervaren. Wij willen haar zeker van harte aanbevelen!”

 

 

Martine Littel

Pedagogisch medewerker bij Stek jeugdhulp

 

martine

 

“Al jaren was ik op zoek naar een training, waarin ik mij persoonlijk kon ontwikkelen maar waarmee ik ook direct aan de slag kon in mijn werk. De training ‘Coachen doe je zo!’ was ideaal. Lucinda communiceert heel prettig en besteedt veel aandacht aan je persoonlijke wensen en verwachtingen. Wat ik leerde was perfect afgestemd op wat ik nodig had, ook de praktijkopdrachten. Alles wat ik gehoopt had te leren, heb ik tijdens deze training aangereikt gekregen, dankzij de flexibiliteit, het inzicht en de professionaliteit van Lucinda.”

 

 

Nadira Jansen

NMJ Productions

 

 nadira

“Als afgestudeerde in de sociale, kunst- en cultuursector was het voor mij lastig om iets passends te vinden in deze branche. Met begeleiding van Lucinda kreeg ik weer zelfvertrouwen en ben ik parttime voor mijzelf begonnen. Door haar coaching ben ik mij bewuster geworden van mijn zwakke punten en besef ik steeds beter het belang van reflecteren, time management, planning en evalueren. Ik ben nu veel zekerder van mijn talenten en kwaliteiten. Ik weet waar ik naartoe wil en waar ik mij nog in zou moeten bijscholen.”

 

Mariska Middelkoop

Locatiehoofd BSO de Kleine Prins en BSO CSV (NOKIK Kinderopvang)

“Lucinda heeft mij op een heel prettige manier laten inzien hoe ik mezelf kan ontwikkelen als leidinggevende en coach. Ook als team hebben we veel geleerd. De communicatie is verbeterd en we werken nu veel beter samen. Daarbij zijn er verbeteringen aangebracht in ruimtes en studiemateriaal.

Ik zou de trainingen en coaching van Lucinda aanraden aan iedereen die meer inzicht wil in eigen talenten, kwaliteiten en doelen. Ik heb haar ervaren als een coach die uit eigen ervaringen put en deze op een duidelijke en respectvolle manier overbrengt. Wij hopen in de toekomst met Lucinda te mogen blijven werken!”