Organisatiecoaching

Een organisatiecoach begeleidt en stimuleert leerprocessen en veranderingen op verschillende niveaus binnen een organisatie. Als organisatiecoach richt ik mij op de organisatie in zijn geheel en zet de organisatie in zijn kracht om zelf tot oplossingen en verandering te komen.

Organisatiecoaching voor resultaat en werkplezier
Scholen zijn complexe en dynamische organisaties, met een grote verantwoordelijkheid. Door de complexiteit loopt het werkproces niet altijd op rolletjes. Als organisatiecoach kijk ik naar de organisatie als geheel. Hoe kunnen we effectiever samenwerken? Hoe kunnen we jonge mensen goed onderwijs bieden? Hoe zorgen we dat betrokken medewerkers enthousiast blijven en niet overwerkt raken? Alleen een goed gestroomlijnde organisatie combineert optimale prestaties met een fijne sfeer op de werkvloer, waarbij medewerkers zich verantwoordelijk voelen voor elkaar en voor de jongeren die aan hen zijn toevertrouwd.

Vanuit mijn eigen ervaring ken ik de problematiek van scholen en kinderopvangcentra. Ik zie dat scholen zoekende zijn om een krachtige leeromgeving te creëren. Als organisatiecoach help ik om eventuele problemen in kaart te brengen, het werkproces te verbeteren en het resultaat te optimaliseren. Door samen te verbeteren kom je tot nieuwe inzichten en meer werkplezier en –resultaat.

Organisatiecoaching door de Prinsentoren
Ik help een omgeving te creëren waarin professionals (leerkrachten, docenten en pedagogisch medewerkers) hun talenten en kwaliteiten bundelen om goed onderwijs te bieden. Waarin zij met vertrouwen werken en opgewassen zijn tegen de dynamiek en complexiteit van hun vak.

De vraagstukken of projecten waarop ik mij als organisatiecoach richt zijn bijvoorbeeld:
• Het collectief leervermogen en leerprocessen stimuleren
• Kwaliteitsverbetering bij scholen en kinderopvang
• Onderzoekende houding van docenten/leerkrachten
• Effectieve inzet en samenwerking binnen de organisatie

Zijn er vraagstukken waarover je wilt sparren? Wil je weten wat (organisatie)coaching voor jouw organisatie kan betekenen? Bel dan met Lucinda Hecbert, tel. 06-18482576 of stuur een mail naar lucindahecbert@deprinsentoren.nl