Coaching voor pedagogisch coach/beleidsmedewerker

De kwaliteitseisen die aan de kinderopvang gesteld worden zijn hoog, zeker ook vanuit pedagogisch oogpunt. Om de kwaliteit te waarborgen worden de pedagogisch medewerkers bij hun dagelijkse werkzaamheden gecoacht door een pedagogisch coach. De Prinsentoren begeleidt de pedagogisch coaches in de manier waarop zij het pedagogisch coachen vormgeven in de praktijk.

Voor wie is pedagogische coaching?

Pedagogische coaching is voor pedagogisch coaches en beleidsmedewerkers in zowel de kinderopvang van het jonge kind 0-4 jaar (KDV en peutergroepen) als de buitenschoolse opvang 4-12 jaar (BSO). De coaches krijgen begeleiding in onder andere:

  • het organiseren en verzorgen van het pedagogisch coachen op de groepen gericht op het pedagogisch handelen en pedagogisch beleid
  • een actueel veiligheids- en gezondheidsbeleid
  • de vier pedagogische opvoedingsdoelen vanuit de Wet Kinderopvang.

Naast de organisatie- en teamdoelen wordt in de coaching ook gewerkt aan persoonlijke doelen en ontwikkelingspunten.

Wil je pedagogische coaching doen?

Door coaching ontwikkelt de pedagogisch coach zich (verder) op de terreinen waar groei mogelijk is.

Wil je weten of pedagogische coaching iets is voor jou of jouw organisatie? Bel dan met Lucinda Hecbert, tel. 06-18482576 of stuur een mail naar lucindahecbert@deprinsentoren.nl.