Trainingen

Montessori opleidingen, trainingen en verdiepingsbijeenkomsten

Als Montessori opleider en coach verzorgt Lucinda Hecbert trainingen waarin de Montessori visie en uitgangspunten centraal staan.

De trainingen zijn voor pedagogisch medewerkers, leerkrachten, leraarondersteuners en onderwijsassistenten:

 • Montessori opleiding voor pedagogisch medewerkers (0-4 jaar)
 • Montessori VVE
 • Montessori opleiding voor leerkrachten, leraarondersteuners en onderwijsassistenten (basisbekwaam)
 • Montessori opleiding voor leerkrachten (vakbekwaam)
 • Montessori opleiding voor medewerkers BSO
 • Verdiepingsbijeenkomsten Montessori 0-4 en VVE

De Prinsentoren verzorgt deze trainingen in samenwerking met de Thomas More Academie.

De Montessori opleidingen voor de leerkrachten basisbekwaam en vakbekwaam worden gegeven samen met Debbie van der Burgh (Montessori Movement 010).

Kijk in onze agenda voor de geplande trainingen en bijeenkomsten.

Montessori VVE
Steeds vaker blijkt er behoefte bij de Montessori kinderopvangorganisaties aan trainingen VVE vanuit de visie en uitgangspunten van Maria Montessori. Goede afstemming van VVE naar Montessori is daarin van belang.

Als gespecialiseerd montessori opleider, montessori coach en VVE trainer, heeft De Prinsentoren trainingen ontwikkeld waarin de visie en uitgangspunten van Montessori gekoppeld zijn aan VVE, rekening houdend met de beleidskaders voor VVE, het pedagogisch kader, de Wet kinderopvang en de IKK. In de trainingen wordt duidelijk dat Montessori en VVE elkaar aanvullen en zelfs kunnen versterken.

De Prinsentoren verzorgt deze trainingen in samenwerking met de Thomas More Academie.

 

Trainingen in combinatie met coaching

Een plezierige sfeer in de klas, open communicatie tussen collega’s, goede relaties met ouders, hoge leerprestaties, geen conflicten… Voor professionals in het onderwijs een ideale situatie. Maar de (onderwijs)praktijk ziet er niet altijd zo uit. Met de praktische trainingen van De Prinsentoren blijf je je ontwikkelen.

Je werkt bijvoorbeeld aan de volgende resultaten:

 • Terug naar je ‘drive’ en passie
 • Meer zelfvertrouwen krijgen
 • Talenten en kwaliteiten op de juiste manier inzetten
 • Beter omgaan met taken en het verdelen van de tijd waardoor er geen stress en werkdruk is
 • Betere communicatie met (kritische) ouders waardoor je beter en duidelijker overkomt, en waardoor ouders een beter zicht hebben op de ontwikkeling van hun kind
 • Betere communicatie met collega’s en met kinderen
 • Betere samenwerking binnen het team
 • Makkelijker kunnen omgaan met weerstand en veranderingen
 • Een strak groepsmanagement, optimaal leerrendement, duidelijke regels en afspraken, uitdaging en stimulans

De Prinsentoren verzorgt verschillende (nascholings-)trainingen zowel voor instellingen voor primair, voortgezet en hoger onderwijs als voor de kinderopvang. Onderstaand vind je het aanbod. Op aanvraag zetten we deze trainingen binnen een coachingstraject in.

 

Trainingsaanbod in combinatie met (team)coaching

De kunst van het effectief communiceren

Als professional in het onderwijs heb je dagelijks voortdurend interactie met je leerlingen, met ouders en met collega’s. In deze training leer je om de communicatie respectvol en tot wederzijdse tevredenheid te laten verlopen. En daarmee een optimaal resultaat te bereiken.

Meer informatie
Kernkwaliteiten in balans

In deze training brengen we jouw eigenschappen, leerpunten en gevoeligheden in kaart. Je ontdekt jouw unieke talenten, zodat je deze kunt ontplooien en optimaal kunt inzetten. Een positievere benadering van en door collega’s levert een fijn werkklimaat en een betere samenwerking op.

Meer informatie
Omgaan met tijd en werkdruk

Hard werken kan iedereen, efficiënt werken is een kunst. Hoe verdeel jij de tijd over je drukke werkzaamheden? Op basis van urgentie? Van prioriteiten? Of ben je een ‘last-in-first-out type’? In deze training leer je hoe je – met eenvoudige hulpmiddelen –  efficiënter (en prettiger) kunt werken en tot effectief betere resultaten komt.

Meer informatie
5 thema's om effectieve samenwerking binnen teams te bereiken

Samenwerking binnen je team is een voorwaarde voor succes. Maar een geoliede samenwerking is niet vanzelfsprekend. Deze training brengt de samenwerking bij jou op de werkvloer in kaart. Je leert hoe je de verbeterpunten kunt omzetten in concrete doelen waardoor het team wordt versterkt.

Meer informatie
Werken aan missie, visie en doelstellingen

Het beleid van een organisatie is alleen succesvol met een goede implementatie op de werkvloer. In de training Missie, visie en doelstellingen leer je hoe je de medewerkers kunt motiveren om zich achter de bedrijfsdoelen te scharen. Wat is onze missie? Hoe willen we werken? Wat wordt van medewerkers verwacht? Met ‘alle neuzen dezelfde kant op’ bereik je het maximale.

Meer informatie