Traject coaching ‘Coachen doe je zo!’

Traject coaching ‘Coachen doe je zo!’ is gericht op leidinggevenden, directies, ib’ers, (bouw)coördinatoren en leerkrachten, die zichzelf willen verbeteren in coachingsvaardigheden en het begeleidend coachen effectief willen leren.

Doel

Het praktijkgerichte traject ‘Coachen doe je zo!’ leert de deelnemers om op effectieve wijze zélf de coaching van leerkrachten en teams ter hand te nemen. Na afloop hebben de deelnemers kennis van de coachingsvaardigheden die nodig zijn om individuele leerkrachten en teams te leren proactief en zelfsturend te zijn. Hiermee wordt bijgedragen aan het optimaal functioneren van de medewerkers en de organisatie en daarmee aan een optimale onderwijskwaliteit.
 

Werkwijze

Dit coachtraject combineert individuele coachgesprekken met coaching tijdens klasobservaties en begeleiding van leerkrachten en teams in de praktijk, groepsgesprekken met leerkrachten, leerlingenbespreking etc. In overleg wordt bezien wat verder nodig is om leerkrachten en teams effectief zelf te kunnen coachen en begeleiden.
Voorafgaand aan het traject bespreken we wat de eigen leerdoelen zijn, oftewel: waaraan wil je werken en welke resultaten hoop je te behalen? In de training gaan de deelnemers hiermee aan de slag via rollenspelen en opdrachten (individueel of groepsgewijs), waarbij uiteraard veel ruimte is voor specifieke ervaringen. Het praktijkgedeelte wordt afgewisseld met theorie en beeldmateriaal.

Om meer verdieping te krijgen is ons advies om de traject coaching uit te breiden met de training ‘Coachen doe je zo!’. Deze praktijkgerichte training wordt voorafgaand aan het traject gevolgd en geeft zo een stevige basis aan vaardigheden en methodieken die effectief kunnen worden ingezet tijdens het traject.

Traject coaching ‘Coachen doe je zo!’ is gericht op:

 • De basiskennis en -vaardigheden van coaching.
 • De eigenschappen die je zelf moet ontwikkelen om een goede coach te zijn.
 • Het creëren van een gelijkwaardige relatie die nodig is voor een goede samenwerking.
 • De vaardigheden om de ander(en) en het team te stimuleren en te motiveren tot actie.
 • Coachend begeleiden: het toepassen van deze resultaatpunten in het coachen.
 • Actief luisteren: op de juiste manier belangstelling tonen, feedback geven, doorvragen.
 • Effectief te communiceren met collega’s, ouders kinderen etc.
 • Het toepassen van zelfsturing, zelfmanagement en zelfreflectie.
 • De succesfactoren van goed coachen.

 

Resultaten

 • De directie, ib’ers en leidinggevenden en/of coördinatoren kunnen op effectieve wijze leerkrachten en teams coachen en begeleiden.
 • Zij hebben geleerd hoe zij coachvaardigheden en begeleidend coachen kunnen inzetten en hoe zij proactiviteit van leerkrachten en zelfsturing binnen teams kunnen stimuleren.
 • De kans om gestelde doelen te behalen wordt groter en de kwaliteit van het onderwijs wordt hierdoor verbeterd en verder ontwikkeld.

 

Meer weten over traject coaching Coachen doe je zo?

Wil je meer weten over de mogelijkheden van traject coaching voor jouw organisatie? Bel dan met Lucinda Hecbert, tel. 06-18482576 of stuur een mail naar lucindahecbert@deprinsentoren.nl.