Traject coaching op scholen

Traject coaching is een krachtige combinatie van individuele coaching en teamcoaching. Met teamcoaching wordt de kwaliteit van het leerkrachtenteam naar een hoger plan getild en de samenwerking tussen teamgenoten verbeterd. Met individuele coaching wordt gewaarborgd dat de unieke kwaliteiten en talenten van individuele teamleden beter tot hun recht komen, zodat ieder binnen het team optimaal ingezet kan worden.

Doel

Voorafgaand aan het traject worden in overleg de organisatiedoelen (schooldoelen) vastgesteld. Deze zijn in het gehele traject het uitgangspunt. In de individuele coaching worden ook de leerdoelen (coachvragen) van de leerkracht meegenomen alsmede teamdoelen.

De doelen voor traject coaching kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • De teams werken proactief aan een goede doorgaande lijn, vanuit een eenduidige visie, missie en doelstellingen.
  • De unieke talenten en kwaliteiten van individuele teamleden komen optimaal tot hun recht. Deze talenten en kwaliteiten worden effectief ingezet, gericht op de voor de leerkracht benodigde competenties.
  • Het inzetten van effectieve leertijd in de klas met als resultaat een hoger leerrendement.
  • Een reflecterend team dat dynamisch blijft werken aan ontwikkeling.

Werkwijze

Het unieke van traject coaching is de combinatie van individuele coaching, klasobservaties (‘coaching on te job’) en teamcoaching (per team en combinaties van teams). Desgewenst worden ook de ib’ers hierin meegenomen. De klasobservaties worden tijdens de coachgesprekken besproken. Traject coaching is doorgaans een traject van een half jaar of een jaar.

Meer weten over traject coaching?

Wil je meer weten over de mogelijkheden van traject coaching voor jouw organisatie? Bel dan met Lucinda Hecbert, tel. 06-18482576 of stuur een mail naar lucindahecbert@deprinsentoren.nl.