Traject coaching Spelend leren

Hoe zorg je ervoor dat kinderen spelenderwijs kunnen leren, ervaren en ontdekken? Hoe creëer je een omgeving die kinderen stimuleert? In het traject Spelend Leren bouw je als team aan een optimale leeromgeving. In een combinatie van individuele en teamcoaching gaan we praktisch aan de slag en ervaar je als leerkracht hoe je, binnen jouw school, het spelend leren kunt vormgeven in de doorgaande lijn.

Doelen

 • De school heeft een heldere visie en doelstellingen: wat betekent spelend leren voor ons? Hoe past spelend leren binnen de visie en de doelstellingen van onze school?
 • Het spelend leren is duidelijk uitgewerkt en wordt zichtbaar en eenduidig vormgegeven in de onderbouw. Met effectief klassenmanagement, actieve en creatieve lesvormen en een optimale begeleiding.
 • Er is een structuur waarin de visie en doelstellingen eenduidig worden uitgevoerd.

Werkwijze

 • Vier workshops van 2,5 uur in combinatie met teamcoaching. Hierbij leren we van elkaars ervaringen en komen de leerkrachten tot een optimale samenwerking.
 • De leerkrachten worden vooraf aan de teamcoaching 2 x individueel gecoacht (klasobservatie van 1 uur en een coachgesprek van een half uur).
 • De combinatie van teamcoaching en individuele sessies brengt de unieke kwaliteiten van alle leerkrachten samen en maakt het team sterk en doelgericht.
 • Om het proces te borgen is er zowel een tussenevaluatie als een eindevaluatie van het coachtraject met directie, MT, didactisch coach en IB’er.

Werkvormen om te ontwikkelen in het Spelend leren

 • Om tot een gezamenlijke visie en doelstellingen te komen, hanteren we de 5 disciplines van Senge (Senge, 1992).
 • Met behulp van de Cirkel van Sinek (Sinek, 2017) brengen we de acties in kaart (waarom, hoe en wat): welke stappen gaan we nemen en hoe wil de school dit doen? We maken hierbij gebruik van de PDCA-cyclus.

Hoe gaan we aan de slag?

 • Inrichten/ontwerpen van een actieve leeromgeving.
 • Werken aan een goed klassenmanagement; het inzetten van een vaste klassenroutine, werken aan rust, orde en structuur.
 • Creëren van actieve en creatieve lesvormen in de verschillende speelleerhoeken; werken met leerlijnen, leerdoelen en binnen deze lessen leren differentiëren op het niveau van de kinderen.
 • Werken met thema’s, spel en ontwikkeling.

Meer weten over traject coaching Spelend leren?

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw organisatie? Bel dan met Lucinda Hecbert, tel. 06-18482576 of stuur een mail naar lucindahecbert@deprinsentoren.nl.