Traject coaching Zicht op leerlijnen

Hoe creëer je een sterke doorgaande leerlijn, met samenhangende en haalbare stappen? En hoe zorg je ervoor dat iedere leerling de weg omhoog kan bewandelen? In het traject Zicht op leerlijnen ga je als team praktisch aan de slag met het versterken van de doorlopende leerlijn. In een combinatie van individuele en teamcoaching ervaar je als leerkracht hoe je de doorgaande lijn optimaal kunt vormgeven.

Doelen

 • De leerlijn en leerdoelen zijn helder en expliciet geformuleerd in de doorgaande lijn, vanuit een eenduidige (school)visie.
 • De leerkrachten in de doorgaande lijn kunnen gericht observeren, en hun observaties koppelen aan de leerlijnen en leerdoelen (signaleren).
 • De leerkrachten kunnen afstemmen op het individueel niveau van de leerlingen en de leerlingen gericht helpen om stappen te zetten in hun ontwikkeling.

Werkwijze

 • Inventarisatie: welke leerlijnen hanteert de school?
 • Vier workshops van 2,5 uur in combinatie met teamcoaching. Hierbij leren we van elkaars ervaringen en komen de leerkrachten tot een optimale samenwerking.
 • De leerkrachten worden vooraf aan de teamcoaching 2 x individueel gecoacht (klasobservatie van 1 uur en een coachgesprek van een half uur).
 • De combinatie van teamcoaching en individuele sessies brengt de unieke kwaliteiten van alle leerkrachten samen en maakt het team sterk en doelgericht.
 • Om het proces te borgen is er zowel een tussenevaluatie als een eindevaluatie van het coachtraject met directie, MT, didactisch coach en IB’er.

Werkvormen om zicht te krijgen op leerlijnen

Zicht krijgen op leerlijnen is een dynamisch proces. We maken gebruik van de Cirkel van Sinek (Sinek, 2017), een krachtig model waarmee we bewustwording creëren over:

 • WAAROM is het van belang dat de school goed zicht heeft op de leerlijnen?
 • HOE wil de school zicht krijgen op de leerlijnen? In de HOE-fase maken we gebruik van de PDCA-cyclus.
 • WAT zijn de resultaten van een sterke doorgaande lijn?

Hoe gaan we aan de slag?

 • Uitzetten van de (SLO) leerlijnen per klas, om deze zichtbaar en toegankelijk te maken. Leerdoelen worden vanuit concrete situaties en niveaus gesteld en binnen de leerlijn geplaatst.
 • Werken aan een effectief klassenmanagement: een vaste klassenroutine draagt bij aan rust, orde en structuur.
 • Door goed te observeren, te signaleren en te registreren bepalen de leerkrachten het niveau en de behoefte van de leerlingen.
 • Aan de slag met SLO-leerdoelen vanuit concrete situaties en niveaus en deze koppelen/plaatsen binnen de leerlijnen.
 • Werken aan de opbouw van een vlotte, uitdagende lesmethode; werken vanuit de doelen en werken aan differentiëren binnen de lessen.

Meer weten over traject coaching Zicht op leerlijnen?

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw organisatie? Bel dan met Lucinda Hecbert, tel. 06-18482576 of stuur een mail naar lucindahecbert@deprinsentoren.nl.