5 thema’s om effectieve samenwerking binnen teams te bereiken

Een topteam bestaat uit meer dan sterke spelers

Waarom deze training?

Samenwerking binnen je team is een voorwaarde voor succes. Maar een goede, effectieve samenwerking is niet vanzelfsprekend.
Deze training brengt de samenwerking bij jou op de werkvloer in kaart: welke sterke en zwakke punten zijn er? Hoe kun je de verbeterpunten omzetten in concrete doelen en hoe ga je hiermee aan de slag om het team te versterken? Welk gedrag en welke vaardigheden zijn er nodig als teamlid om succesvol te zijn? Je leert als team te werken (en als manager leiding te geven) aan een gezamenlijke visie, missie en doelstellingen.

Resultaten

Alle medewerkers zijn vertrouwd met – en betrokken bij – het beleid van de organisatie (bij onderwijsinstellingen is dit met name het pedagogisch beleid). Het organisatiedoel is daarmee steeds het uitgangspunt van alle medewerkers, in hun individuele activiteiten en de samenwerking. Het bereiken van een proactief team, een team dat er gezamenlijk voor gaat om de doelen te bereiken.

Werkwijze

In de training maken we gebruik van het teameffectiviteitsmodel met de vijf thema’s missie, doelen, taken en rollen, werkafspraken en procedures en onderlinge verhoudingen. De training bestaat uit theorie en praktijkoefeningen. Opdrachten voor de werkvloer en een eventuele vervolgtraining zorgen voor blijvend resultaat.

Accreditatie

De training is geaccrediteerd door Registerplein en SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd). Jeugdzorgwerkers, agogen en maatschappelijk werkers behalen met deze training 5,5 accreditatiepunten. Meer informatie kun je vinden op de site van Registerplein.

Duur

Deze training is voor teams binnen een organisatie. De duur van de training is 1,5 dag.

Nazorg: om het resultaat te vergroten, worden  afspraken gemaakt over het te volgen pad (eventueel met de leidinggevende). Desgewenst houden we een vervolgtraining of terugkomsessie.

 

Wil je deze training doen?

Vraag nadere informatie of schrijf je direct in via 06-18482576 of lucindahecbert@deprinsentoren.nl. Ik neem direct contact met je op.

Klik hier om terug te gaan naar het trainingsaanbod