Kernkwaliteiten in balans

Life is about balance

Ellen DeGeneres (talkshow host)

Waarom deze training?

Ieder mens heeft specifieke talenten: kwaliteiten die je maken tot wat je bent. Maar niet iedereen ként zijn kwaliteiten of weet hoe hij ze kan inzetten, in het werk of het dagelijks leven. Ook kun je nadeel hebben van je talenten. Als je bijvoorbeeld erg besluitvaardig bent, kunnen je collega’s zich wel eens gepasseerd voelen. Je kwaliteit wordt dan je valkuil. Maar het kan ook zijn dat bijvoorbeeld een collega een negatief gevoel bij je oproept. Als hij bijvoorbeeld een creatieveling is die leuke dingen bedenkt, terwijl jij denkt: ‘doe nu eens wat!’ Hoe ga je daarmee om? De training is ideaal om te leren je kwaliteiten optimaal in te zetten en ze in balans te houden, voor jezelf en in contact met anderen.

Resultaten

De training Kernkwaliteiten inzetten en in balans houden, laat je jouw unieke talenten ontdekken, ontplooien en optimaal inzetten om je verder te ontwikkelen. Je bent je bewust van je kwaliteiten en hebt de balans om ze op een goede manier in te zetten. Je zelfkennis groeit evenals je inzicht in je medemens. Een positievere benadering van en door collega’s levert een fijn werkklimaat en een veel betere samenwerking op. Je kunt het traject koppelen aan de training Persoonlijk Ontwikkelingsplan/Persoonlijk Actieplan (POP/PAP).

Werkwijze

Via het kernkwadrant-spel brengen we samen jouw sterke en zwakke punten in kaart. Je kernkwaliteiten, maar ook je valkuilen. Ook bekijken we welke uitwerking anderen op jou hebben. Een al te doortastende collega wekt misschien woede bij je op (allergie), maar het is voor jou dan weer een uitdaging hoe hiermee om te gaan. Want die collega bedoelt het misschien wel om je te helpen. Door actief bezig te zijn, praktijksituaties na te spelen en opdrachten (individueel en groepsgewijs) te doen leer je je kwaliteiten en aandachtspunten kennen.

Praktische informatie

De training kernkwaliteiten in balans duurt 2 dagdelen en een terugkomsessie waarin we de resultaten bespreken.

Wil je deze training doen?

Vraag nadere informatie of schrijf je direct in via 06-18482576 of lucindahecbert@deprinsentoren.nl. Ik neem direct contact met je op.