Werken aan missie, visie en doelstellingen

You have to live the mission.. love what you do.

– Anne M.Mulcahy, CEO of the year 2008

 

Waarom deze training?

Het beleid van een organisatie is alleen succesvol met een goede implementatie op de werkvloer. In de training Missie, visie en doelstellingen leer je hoe je de medewerkers kunt motiveren om zich achter de bedrijfsdoelen te scharen: wat is onze missie? Hoe willen we werken? Wat wordt van hen verwacht?
Medewerkers die zich kunnen vinden in de visie en missie en de doelstellingen van de organisatie, voelen ze zich betrokken en zijn goed in staat het (pedagogisch) beleid te vertalen in het handelen op de werkvloer. Als een hecht team.

We besteden aandacht aan:
–      het pedagogisch beleidsplan
–      de vier pedagogische basisdoelen vanuit de Wet kinderopvang
–      de communicatieve technieken, competenties en vaardigheden
–      het proces van ontwikkeling en bewustwording van de werkvloer, de stappen die hierbij nodig zijn om dit te bereiken

Resultaten

Deze training draagt bij aan een optimale implementatie van het organisatiebeleid. Dankzij een goede communicatie voelen je medewerkers zich geïnformeerd, en vertrouwd met de missie, visie en doelen van de organisatie. Met ‘alle neuzen dezelfde kant op’ bereik je het maximale.

Werkwijze

De afwisselende training bestaat uit theorie en praktijkoefeningen zoals rollenspellen en individuele en groepsopdrachten. Opdrachten voor de werkvloer, een terugkomsessie en een eventuele vervolgtraining zorgen voor blijvend resultaat.

Praktische informatie

De training duurt 2 dagdelen en een terugkomsessie.

Wil je deze training doen?

Vraag nadere informatie of schrijf je direct in via 06-18482576 of lucindahecbert@deprinsentoren.nl. Ik neem direct contact met je op.